Trade. Learn. Improve

“Mục tiêu của một trader thành công là tạo ra những giao dịch tốt nhất. Tiền bạc chỉ là điều thứ 2.” – Alexander Elder